De viktigaste mötena är
de man har med sig själv, möten där man stillar ner
sig och tar emot, tänker tankar färdigt och sorterar
in dem i det egna systemet.

Okänd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Friedensberg

Kontakt

anna@livscoaching.se
073 - 309 9249

 

Livscoaching AF

 

Samtalscoaching
Prestationsfri ledarskapsutveckling

Fyr

Få en frizon utan krav och utvecklas i din chefsroll. Låter det löjligt? Det är fullt möjligt.
Läs mer om rön och forskning här nedan.

Samtalscoaching för chefer

Samtalen ger dig en egen prestationsfri zon. De genererar självkännedom, förhöjer din livskvalitet och utvecklar ditt ledarskap. Trots ämnets allvar finns här oftast plats för många goda skratt.

Under sex individuella sessioner (tidpunkt och plats anpassas efter din tidsplan), samtalar vi kring de frågeställningar som du har på din agenda.  Om du vill, kan du enbart beröra ditt privatliv eller balansen mellan ditt liv och arbetet – i det senare ämnet, är syftet att igenkänna och reducera onödiga stressmoment.

Andra förslag på teman för sessionerna kan vara;

  • att reflektera över dina olika chefsroller.
  • att reflektera över dina drivkrafter.
  • att reflektera över din definition av framgång
  • att reflektera över hur du tar hand om dig själv.
  • att reflektera över din självbild
  • att reflektera över din personliga värdegrund till viktiga livsfrågor som din människosyn, dina rädslor, ensamhet, död, makt, kärlek, mening och sammanhang.

 

Poängen med reflekterande samtal

Att ha god självkännedom och ett mer balanserat privatliv ger grund för ett hållbarare ledarskap och en bättre livsbalans. Varför? Hur kan reflektion i angelägna frågor bidra till ett tydligare ledarskap, och till en ökad lust och effektivitet i chefsrollen? 

När du är i dialog tvingas du att vara levande och kreativ, att möta dig själv. Enligt ledarskapsforskaren Rothy, som skrivit ”LQ – Ledarskapets intelligens – en nödvändighet för framtidens ledare , lyfts dialogen som den mest kraftfulla metod man kan använda för att höja sin ledarintelligens, likaså reflektion och feedback.

Står du stadigt i dig själv, har en tydlig egen värdegrund och självkännedom, tar du hand om dig själv och har mer balans i privatlivet – kan du med större framgång klara av chefsrollens mångfacetterade krav på produktivitet, inspiration av andra, relationsbyggande, motgång, konflikthantering m m.

Praktiskt

Samtalen sker under strikt sekretess. För kontakt, se kontaktuppgifter. Kom gärna med dina egna frågor!  Är du intresserad, kommer vi överens om  tid/plats, träffas för att se om personkemin stämmer, pratar igenom dina tankar kring sessionernas syfte.

Chefsröster om Anna

Ta del av hur det kan vara att bli samtalscoachad av Anna

 

Öga

Hur mår chefer?

En sammanfattning av det senaste decenniets forskning  (Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi- ”The work of Managers” ,2012), visar att chefer ofta känner sig misslyckade. Till en stor del består chefens vardag av problemlösning, konflikthantering och administrativa sysslor.

Brandkårsutryckningar, relationer, diskussioner och dialog, hör till en mycket vanlig vardagssyssla. Chefen ska leda förändring och utveckling. Chefen ska lägga upp strategier, verkställa, ha visioner, ta ansvar. Det är en stor arbetsbörda med många olika rollfunktioner.

Du=chef och människa med egna behov

Effektivitet och/eller vinstmaximering utgör en självklar motivationsgrund i ledarens dagliga arbete. Som chef deltar du förmodligen i ledarskapsutbildningar av olika slag. Men chefsrollen separeras ofta från ditt jag, ditt liv. De egna privata frågorna och de existentiella frågeställningarna får kanske inte plats i den redan överfyllda almanackan. Idag är chefens närvaro , engagemang och inre kompass  mer än någonsin en förutsättning för att lyckas i de snabba förändringarnas arbetsliv.

De pressade kraven stramar åt tidsramarna och lämnar mindre plats för livet självt. Du är inte enbart en chef. Du är också en människa med ditt eget liv. Smith (Känslans kommunikation – en väg till kontakt och förändring), hävdar i sin forskning att en förutsättning för alla typer av förändring är att vi vågar iaktta oss själva och skaffa oss en kännedom om oss själva. Misslyckanden i ledarskapet beror ofta på brister i de emotionella aspekterna, mer än i de kognitiva.Stenar i balans

Framgångsrik chef = EQ + SQ och IQ

Intervjuer med personer i chefsbefattning pekar åt  samma håll. För att klara chefsrollens mångfasetterade utmaningar är det viktigt att stå stadigt i chefsrollen, att inte förlora kontakten med sig själv.

Ronthy M (”Ledarskapets intelligens – en nödvändighet för framtidens ledare”), har utvecklat en teori kring ledarintelligens. Rothy menar att ledarintelligens utgör en helhet och är summan av en persons själsliga intelligens, SQ, känslomässiga intelligens, EQ, samt den rationella intelligensen, IQ.

 

SQ – Varför? Den själsliga intelligensen handlar om min relation till mig själv, värdegrund, förmågan att känna mening och sammanhang i livet.

EQ- Hur? Förmågan att bygga upp sociala kontakter, empatisk förmåga, motivation, självkontroll, hur jag är i relation till andra.

IQ- Vad? Den rationella intelligensen, logisk, strukturell, analytisk förmåga.

Psykologen och vetenskapsjournalisten Daniel Goleman (Känd som författare till ”Känslans intelligens” samt ”Känslans intelligens och arbetet”),  har analyserat data hämtade från hundratals toppchefer i 15 globala företag. Frågan var vad som gjorde dem till framgångsrika ledare. Han fann att det som skilde toppcheferna från de genomsnittliga inte var kunskapen, inte ett högt IQ.  90% av framgången tillskrevs den emotionella intelligensen.

 

Tavla

Identifierad med din prestation? Den existentiella grunden skyddar dig när det stormar.

Ytterligare en aspekt i frågan, är betydelsen av att inte enbart identifiera sig med sin prestation, vilket i tid av motgångar och ifrågasättande ytterst kan leda till självförbränning  och en sårbarhet. När det inte går bra i ditt arbete, är du inte mycket värd.

Det råder en allmän reflektionsnöd i dagens samhälle, något som med all säkerhet påverkar vårt välmående mer än vi tror. En svensk studie gjord kring vuxnas existentiella behov visar att personer med hög grad av existentiell hälsa, även den som är av icke-konfessionell art  (inte knuten till en specifik religion), uppger att de mår psykiskt, fysiskt och socialt bättre än personer med lägre grad av existentiell hälsa.

Cecilia Mender, Religionspsykolog och forskare kallar det rådande tillståndet i västvärlden för Vilsenhetens Epidemologi och menar att ”det finns ett samband mellan hälsa i vid mening och det faktum att allt fler människor saknar en existentiell grund i sina liv”. Flera forskare och organisationer, till exempel WHO, har framhållit den existentiella dimensionens betydelse för självskattad hälsa och livskvalitet.

 

 

Sidan uppdaterad 2012-05-24 - Sidansvarig:Mona Lundström