"De viktigaste mötena
är de man har med sig själv. Möten där man stillar ner
sig och tar emot, tänker tankar färdigt och sorterar
in dem i detegna systemet." Okänd


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Friedensberg

 

Kontakt

anna@livscoaching.se
073 - 309 9249

 

Livscoaching AF

 

Vad är samtalscoaching?

Samtalscoaching utgår från nuet och bygger på metoden utveckande samtal kombinerat med coaching. Dessa två är strukturerade samtalsmetoder. Filosofin bakom mitt arbetssätt är inte prestationsbaserat, utan utgår från ett synsätt som är samstämt med t ex. Mindfullness  grundfilosofi  som  bl. a betonar

  • Acceptans
  • Att släppa taget
  • Att odla tillit

Coachingperspektivet  däremot,  understödjer av dig valda förändringar, som vi följer upp.

Praktiskt

Samtalscoaching sker genom personliga möten eftersom mötet har en stor betydelse för samtalens utgång. Om du p g a tidsbrist känner att telefonsamtal skulle passa dig bättre, kan vi kommunicera via SKYPE, dock rekommenderar jag att vi först ses en gång.

Samtalen bokas från gång till gång. Jag arbetar inte utifrån ett bestämt antal träffar. Samtalscoachingen sker i min lokal i Aspudden eller på annan överenskommen lämplig plats.

Fakturering, pris 850 kr för 75 minuter.

Varför just välja samtalscoaching? 

Samtalen bygger på förtroende och dialog. Kärnan är reflektion, insikt och uppmuntran till förändring genom konkret handling. Målet är att få prata, bli lyssnad till, stärkt. Att genom att få frågor, hitta egna svar och lösningar. Få uppmuntran och bekräftelse. Den coachande delen i samtalen hjälper dig att sätta upp realistiska förändringsmål och få stöd i att genomföra dem.

Forskning visar att när du själv väljer att prata om det som berör dig, och blir bemött i det, frigör kroppen hormonet oxytocin – ett hormon som lugnar och dämpar stressrelaterade känslor. Samtalets innehåll och utgång kan dessutom, om du önskar, ha fokus på att konkret reducera stressmoment i ditt liv.


Det som händer under samtalscoachingens gång, är att du blir medveten om hur förändringsprocessen går till, och kan även fortsättningsvis tänka och handla utifrån samma perspektiv inom andra områden där du senare vill genomföra en förändring.

 

Reflektera – Speglas. Varför det?

Reflektion är ett kraftfullt sätt att bryta ner gamla programmeringar. 
Enligt b l a Deepak Chopra, läkare och författare inom holistisk medicin finns det tre sätt att bryta gamla programmeringar. Reflektion, kontemplation eller meditation.


Reflektion – en stor ingrediens i samtalscoaching, innebär att undersöka gamla vanor, föreställningar och ens gamla antaganden och därmed öppna upp för nya tankar, känslor, och förändring. Det är detsamma som att betrakta det som är ur ett avslappnat perspektiv.

 

Samtalscoaching eller terapi?

Samtalscoaching vänder sig till dig som vill förebygga en negativ utveckling eller gå vidare i en livssituation eller utvecklingsprocess. Samtalscoachingens syfte är främst att förebygga en negativ utveckling, inte att hantera en akut kris.

Samtalscoaching är inte en terapeutisk metod.  Syftet  är inte att behandla.  Metoden lämpar sig därför inte för bearbetning av missbruk, psykiska störningar, allvarliga depressioner eller trauman.


Vid behov hänvisar jag dig gärna vidare till en terapeut eller psykolog

 

Sidan uppdaterad 2012-10-01 - Sidansvarig:Mona Lundström