Livscoaching AF

 

Taktil massage som komplement till samtal

 

Slutsatser av studier visar att en kombination av individuella samtal och taktil stimulering ofta leder till upplevelse av ökad livskvalitet och hälsa. Att kombinationen med taktil stimulering leder till en förbättrad kvalitet och fördjupning i samtalen.

Massage har effekter på det emotionella området. Den franske psykoanalytikern Didier Anzieu kom fram till att huden och våra upplevelser av beröring tidigt i livet, har stor betydelse för hur vårt psyke konstrueras. Huden och hjärnan har stått i förbindelse med varandra ända sedan de allra första dagarna efter befruktningen. Beröring av huden har också effekt på vårt medvetande eller vår själ. Att få massage regelbundet ger fysiologiska och psykologiska effekter. När jag har blivit berörd, har någon också mött mig. Jag har blivit sedd, accepterad och även upplevt min kropp, dess storlek och form på ett sätt som det är svårt att göra ensam.

De fysiska symptom som ofta uppkommer vid oro och ångest, som t ex förhöjt blodtryck, sömnsvårigheter, ett försämrat immunförsvar, påverkas i positiv riktning av taktil massage. Eftersom oxytocinet  är släkt med antidepressiva medel och är en länk mellan vårt välmående och omvärlden . De klienter med oro och ångest som får taktil massage, vittnar bl. a om att de känner sig lugnare och öppnare, samt sover bättre.

 

Källa: Bl a "Komplement till samtal" FOU-rapport 38:2007 "Samtalsbehandling och Taktil Stimulering", Ann Sofie Aulén, Gun Lanneström, Maj Berg


Tillbaka>>


Sidan uppdaterad 2012-05-24 - Sidansvarig:Mona Lundström