Livscoaching AF

 

Taktil massage och stress

 

Utifrån resultat som framkommer av olika studier finns belägg för att behandling med taktil massage är ett viktigt verktyg när det gäller att förebygga långtidssjukfrånvaro.

De fysiska symptom som ofta uppkommer vid stress, som högt blodtryck, sömnsvårigheter, ett försämrat immunförsvar, påverkas i positiv riktning av taktil massage.

Den slutsats många studier drar är att om Taktil massage används regelbundet i förebyggande syfte och när sjukskrivning är ett faktum, kan perioden av ohälsa och sjukskrivning förkortas. Det i sin tur är en stor personlig vinst och dessutom en ekonomisk vinst för arbetsgivaren.

Den taktila massagen aktiverar kroppens lugn och ro hormon oxytocin. Oxytocinet är en signalsubstans i hjärnan och ett hormon. . När kroppen producerar oxytocin sjunker stresshormonerna noradrenalin och kortisol. Oxytocinet styr ett helt fysiologiskt hormon i kroppen, det så kallade lugn-och-ro systemet.

I stället för högre blodtryck, snabbare puls, minskad matsmältning och fler stresshormoner, som vi får när vi är stressade, ger oxytocin reaktionen lägre blodtryck, långsammare puls och en positiv påverkan på matsmältningen.

Källa: Kerstin Uvnäs Mobergs bok "Lugn och Beröring" och "Taktil stimulering – En behandlingsmetod för personal med stressrelaterade problem"
FOU 55:2009, Annacarin Persson, Marianne Forngärde


Tillbaka>>


Sidan uppdaterad 2012-05-24 - Sidansvarig:Mona Lundström