”Du är din egen vägledare
och den som antingen
begränsar eller befriar dig”
Okänd


 

 


"Kreativitet kräver att
vi varje dag bestämmer
oss för vad vi ska ta vara
på, offra och skapa.
Carol Pearson


 

 

Anna Friedensberg

Kontakt

anna@livscoaching.se
073 - 309 9249

 

Livscoaching AF

 

Samtalscoaching och stresshantering för personal.

Individuell ledarskapsutveckling
Liv & Ledarskap

 

Collage

För liv och arbete i balans och utveckling

Samtalscoaching som friskvård och stresshanteringsmetod för personal  

Samtalen vänder sig till anställda på företag med icke upphandlad friskvård, alternativt egenval av friskvård, egenföretagare m. fl.

Läs mer>>

Liv & ledarskap

Individuella samtal kring ledarens olika roller, ledarskapets dimensioner och den egna livsbalansen. Samtalen vänder sig  bl a till chefer och mellanchefer i små och mindre företag. Ledarskapskonsulter samt HR-personal. Chefer, mellanchefer inom kommunal och statlig verksamhet samt inom utbildningsväsendet.

 Läs mer>>

Vad är samtalscoaching?

Samtalscoaching bygger på utvecklande samtal kombinerat med coaching. Dessa två är strukturerade samtalsmetoder. Det goda samtalet har genom tiderna varit det bästa verktyget för självkännedom och utveckling.

Samtalen bygger på förtroende och dialog. Kärnan är reflektion, insikt och uppmuntran till förändring genom konkret handling.  Målet är att få prata, reflektera, bli lyssnad till, speglad och stärkt. Att genom att få frågor, hitta egna svar och lösningar. Få uppmuntran och bekräftelse.

Samtalen är inte terapeutiska, bygger inte på rådgivning eller mentorskap. De vänder sig till friska individer som vill gå vidare i sin livs-, eller arbetssituation, sin yrkesroll  eller utvecklingsprocess.

 

Sidan uppdaterad 2012-06-05 - Sidansvarig:Mona Lundström