Anna Friedensberg

 

Kontakt

anna@livscoaching.se
073 - 309 9249

 

Livscoaching AF

Jobbcoaching som utgår från dina behov.
Stöd och hjälp att söka arbete effektivt och med resultat.

 

Händer

 

Behöver du professionella ansökningshandlingar eller träning inför intervjuer?
Hjälp med annat i jobbsökningsprocessen?
Jobbcoaching i sex timmar utifrån en personligt framtagen handlingsplan. Välkommen att kontakta mig för prisuppgift.
Målgrupp: privatpersoner, studenter.

Alla jobbcoachinginsatser har utvärderats och 100% av alla klienter har varit nöjda! Läs omdömen längre fram i texten.

Så här går jobbcoachingen till:

Vi gör en behovs-, och kompetensanalys som resulterar i en strategisk handlingsplan just för dig som du sedan realiserar på egen hand.

I handlingsplanen kan följande steg ingå:

 • inventera dina kunskaper, erfarenheter, dina egenskaper och din utbildning och ta reda på vad du vill och vad som är möjligt just för dig
 • få kunskap om och använda sökvägar, formella och informella 
  spontanansökningar
 • hjälp att skriva CV och personligt brev
 • information om hur man följer upp sökta arbeten
 • intervjuträning anpassad till att stärka dig i det du behöver träna på
 • träning i att kortfattat presentera dig och din kompetens inför telefonsamtal och kortare möten med potentiella arbetsgivare

Sagt om mitt arbete som jobbcoach

“Otroligt kompetent. Mötte mig där jag var” Agneta A, fd försäkringssäljare

“Hade otroligt låga förväntningar på denna jobbcoaching men turen att välja dig, Anna och har bara positiva tankar om dig som jobbcoach. Lisa B, fd caféanställd

“Bedömer coachen som lyhörd och med hög kompetens, Elisabeth L, grafisk formgivare

“Annas coaching bidrog till att jag sökte 85 jobb, helt kan stå bakom mitt CV och fick ett jobb!” Magnus S, socionom

“Utan en bra coach hade jag inte lyckats så snabbt och effektivt” Cristina, språklärare

“Det gav mig mer än jag trodde. Det bästa jag gjort och jag fick jobb”. Egga, ung jobbsökare

 

Om mig

 • Fil Kand i Media-, och Kommunikationsvetenskap
 • Certifierad Coach (ICF, International Coach Federation, en kvalitetssäkring genom det Internationella Coachorganet)
 • Samtalspedagog, utbildad i samtalsmetoden Utvecklande samtal
 • Långt över tusen timmars erfarenhet av coaching, samtal och motivationsarbete
 • Genomgått kurs i Karriär/Jobbcoaching, Presentationsteknik/Argumentation samt Skapande Personlighetsutveckling
 • Erfarenhet från privat och offentlig sektor samt från eget företagande
 • Erfarenhet av rekrytering

 

Sidan uppdaterad 2013-10-22 - Sidansvarig:Mona Lundström