"Det förgångna har varit. Framtiden är inte här. Det enda du har är ditt nu."
Okänd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ge mig sinnesro att
acceptera det jag inte
kan förändra, mod att
förändra det jag kan och
förstånd att inse
skillnaden."
Sinnesrobönen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Den som aldrig går
vilse hittar inga nya
vägar."  Okänd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Friedensberg

Kontakt

anna@livscoaching.se
073 - 309 9249

 

Livscoaching AF

 

Samtalscoaching och stresshantering för personal

Samtalscoaching är mycket lämplig när långvarig stress i ditt arbete eller en din arbetssituation hindrar dig från att må bra och göra en god arbetsinsats. Eller när ditt privatliv hindrar dig från att prestera bra på jobbet.

Sjukskrivningar kostar för mycket, såväl för den sjuke som för stat och arbetsgivare. Vi har i Sverige en skattefri subventionerad friskvård. Prata med din arbetsgivare.

Vid Mälardalens högskola har man gjort en enkätundersökning som visar att de arbetsgivare som bara har ett avtal som ger rätt att gå till företagshälsovården räcker inte. De som använder Företagshälsovården på ett mer ambitiöst sätt, som en resurs, har lägre sjukfrånvaro. Hälsoaktiviteter ger piggare och friskare personal. Det säger Ingemar Åkerlind, professor i folkhälsovetenskap och den som ansvarar för enkäten. Enkäten har skickats ut till 60 kommuner och besvarats av 10 000 personer. Den visar att de som arbetar på arbetsplatser med stort utbud av hälsoaktiviteter är friskare. Källa: Liv och Hälsa, Kommunalarbetaren 18/11


Reflektion –insikt-handling

Coachingen och samtalen utgår från medarbetarens behov i privatlivet,och/eller arbetet.

Det är du som bestämmer agendan i samtalen.  Ämnet kan vara;

 • Mitt privatliv – identifiera stress, oro, missnöje.
 • Mitt arbetsliv – arbetsplats-, arbetslivsrelaterade frågeställningar. Är jag på rätt plats? Konflikter? Identifiera stressfaktorer. Motivation, Lust.
 • Generella frågor. Vad vill jag förändra till det bättre?
 • Hur kan jag  göra det?

Collage

Ta hand om din stress

Jag erbjuder friskvård/stresshantering till dig som är anställd eller egenföretagare. Ett arbetsliv och privatliv i större balans ger dig som arbetar ökad livskvalitet och välbefinnande. Företaget får i gengäld en mer fokuserad och inspirerad anställd, som löper mindre risk för kostsamma sjukskrivningar.

Samtalscoaching är en kraftfull stresshanteringsmetod. Den förebygger och ger dig som är anställd verktyg och stöd att hantera stressrelaterade livs-, och/eller arbetssituationer. Den leder till en beteende-, och känsloförändring och därmed till en livsförändring i positiv riktning.

Läs mer om stress>>

 

Praktisk info

Du och jag ses under sex individuella sessioner  (tidpunkt, dagtid). Tidpunkten anpassas efter din tidsplan. Plats: i min lokal eller annan föreslagen lämplig mötesplats.  Ett kostnadsfritt telefonsamtal sker innan coachingen påbörjas för att se om personkemin stämmer och för att ventilera dina frågeställningar. Är du intresserad, stämmer personkemin,  bokar vi in en tid.

Finansiering

Samtalens kostnad (6 ggr) bekostas antingen av dina arbetsgivare (inom ramen för de skattesubventionerade insatserna för friskvård), eller av dig privat. Som betalande privatperson har du möjlighet att dela  upp betalningen på två fakturor. Samtalen genomförs enligt en tidsplan som vi enas om, som längst under tre månader.

Varmt välkommen att kontakta mig med frågor!

Vad är samtalscoaching?

Samtalscoaching bygger på utvecklande samtal kombinerat med coaching. Dessa två är strukturerade samtalsmetoder. Det goda samtalet har genom tiderna varit det bästa verktyget för självkännedom och utveckling.

Samtalen bygger på förtroende och dialog. Kärnan är reflektion, insikt och uppmuntran till förändring genom konkret handling. Målet är att få prata, reflektera, bli lyssnad till stärkt. Att genom att få frågor, hitta egna svar och lösningar. Få uppmuntran och bekräftelse. Sätta upp realistiska förändringsmål och få stöd i att genomföra dem.

Forskning visar att när du själv väljer att prata om det som berör dig, och blir bemött i det, frigör kroppen hormonet oxytocin – ett hormon som lugnar och dämpar stressrelaterade känslor. Samtalets innehåll och utgång kan dessutom, om du önskar, ha fokus på att konkret reducera stressmoment i ditt liv.

Samtalen sker under sekretess, de är inte terapeutiska, bygger inte på rådgivning eller mentorskap. De vänder sig till dig som vill gå vidare i din livs-, och/eller arbetssituation. Som klient kan du ligga i farozonen och ha vissa hanterbara stressrelaterade symptom, men inte vara i behov av akut terapiinsats. Samtalscoachingens syfte är främst att förebygga en uttalat negativ situations utveckling, inte att hantera en uppkommen kris.

 

Samtalscoaching är lärande - hjälp till självhjälp

Som medarbetare förväntas du varje dag prestera och göra ditt bästa. Varifrån hämtar du kraft, ork och inspiration? Vårt arbetsliv, liksom vårt privatliv och dess olika områden är våra kraftstationer. Det som händer under samtalssessionerna, är att du blir medveten om hur förändringsprocessen går till, och kan även fortsättningsvis tänka och handla utifrån samma perspektiv inom andra områden där du senare vill genomföra en förändring.

Livshjul

 

Mindfullness  grundläggande attityder är en värdeinspiration i coachingen

Attityderna är:

 • icke dömande
 • tålamod
 • nyfikenhet
 • att odla tillit
 • icke strävande
 • acceptans
 • att släppa taget

 

Sidan uppdaterad 2012-06-05 - Sidansvarig:Mona Lundström