Anna Friedensberg

Kontakt

anna@livscoaching.se
073 - 309 92

 

 

Livscoaching AF

 

Min mottagning

 

Du hittar mig på Hägerstensvägen 114 i Aspudden.

 

Med T-bana 

Lokalen ligger några minuters promenad från Aspuddens T-baneuppgång.
Ta gröna linjen 13 mot Norsborg. Gå av stationen Aspudden. Ca 8 minuters resa från Slussen. Det finns bara en utgång i Aspudden.

 

Med bil

Essingeleden avfart mot Aspudden.

 

Avbokning

Avbokning ska om möjligt ske minst tre dagar innan inplanerat möte. Uteblivet besök utan avbokning  debiteras.

Vid akuta fall såsom t ex plötsligt insjuknande m m debiteras ej uteblivet besök.

 

Betalning

Fakturering enligt överenskommelse. För taktil massage gäller endast kontant betalning.

 

Tystnadsplikt och etik

Tystnadsplikt  är en självklarhet i mötet med alla klienter. I mitt arbete som samtalscoach följer jag ICFs  (International Coach Federations) etiska principer

 

Hur träffas vi?

I min lokal eller annan lämplig överenskommen plats. Samtalscoaching sker genom personliga möten eftersom mötet har en stor betydelse för samtalscoachingens utgång. Om du p g a tidsbrist känner att telefonsamtal skulle passa dig bättre, är det möjligt att vi kommunicerar via SKYPE, dock rekommenderar jag att vi först ses en gång.

 

 Skillnaden mellan terapi och coaching

Det finns många olika terapimetoder. Ett av terapeutens eller psykologens huvuduppgifter kan vara att bearbeta känslor och händelser, att reparera det som är trasigt. Då går man ofta tillbaka till barndomen eller till det jobbiga, kanske traumatiska som hänt för att läka och sluta fred. Syftet är att du ska kunna gå vidare. Terapi är också  lämplig om du ska ta dig ur en akut kris som påverkar dig starkt fysiskt och psykiskt.

Coaching och terapi är två icke konkurrerande samtalsmetoder. Syftet och utbildningen ser helt olika ut. Coachingens ursprungliga syfte är motivation och prestation, aldrig psykologisk bearbetning.

Samtalscoaching är en mjukare variant av coaching. Den utgår liksom all coaching från nuet och tar sikte på det friska i dig. I samtalscoachingen är känslor med men bearbetas inte medvetet.  Vi fördjupar oss i reflektion och tankar.  Det är nuet och framtiden som är i fokus. En kort tillbakablick kan behövas för helhetsbilden, men fokus  ligger alltid på  nuet och framtiden. Du reflekterar och går från insikt till handling i din önskade riktning.

 

 

Sidan uppdaterad 2012-10-01 - Sidansvarig:Mona Lundström