Hjärta

 

“Hjärtats visdom –
motpol till förnuftets huvudvisdom. Båda
är  intelligens men
hjärtat är också
medkänsla och kärlek”.
Cooper

 

 

 

 

"Tid är liv och livet bor i
hjärtat" Michael Ende

 

 

 

 

"Det finns två slags
problem. De som man inte

kan göra något åt och

de som man kan göra
något åt." Dalai Lama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"We don´t have a soul.
We are souls.
We have a body”.
C.S Lewis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Friedensberg

 

Kontakt

anna@livscoaching.se
073 - 309 9249

 

Livscoaching AF

 

Stresshantering. Relationer.
Personlig utveckling.
Existentiella frågor


Kvinna på äng

Slösa inte bort din tid. Stäm möte med dig själv.

Samtalscoaching är stressreducerande livshantering.

Samtalscoaching  benar ut trassliga funderingar och känslor. Stödjer konkret förändring utan press. Ger plats för reflektion och insikt.
Värdegrund: Mod, medvetenhet och kärlek. En människosyn
som lyfter fram vårt värde utifrån att vi ÄR. Inte utifrån vad vi presterar.

Målgrupp: Kvinnor och män, 18 år och uppåt.

 

Varför uppkommer stress?

Stress uppkommer när omgivningens krav blir ett hot mot vår förmåga att klara de ställda kraven.

Läs mer>>


Vill du boka tid? Har du några frågor? Välkommen att mejla eller ringa mig.

Ett provsamtal till reducerat pris ingår alltid inför en samtalssession. Syftet är att se om ditt behov och det jag erbjuder matchar och om personkemin stämmer. Personkemin har en avgörande betydelse för samtalens utgång. Samtal bokas från gång till gång. Läs mer under fliken samtalscoaching

Fötter som vandrar

Frågor du kan få hjälp med.

Har du en annan fråga än dessa på hjärtat? Kontakta mig gärna så diskuterar vi vidare.

 • Stresshantering  Att konkret identifiera stressmomenten i ditt liv, komma till insikt om hur du, inom ramen för det möjliga, kan reducera dessa moment och samtidigt öka ditt välbefinnande. Du får stöd, uppmuntran och uppföljning  i att minska ditt stresspåslag i praktiken. Du får hjälp med att reflektera kring din vardag och de val du gör. Vi identifierar vägar till hur du kan få in ett större välbefinnande i ditt liv.
  Läs mer om stresshantering och stress.
 • För de klienter som så önskar, erbjuder jag Taktil massage, en väldokumenterad och bl a inom sjukvården beprövad massagemetod, som dämpar de fysiska symptom stressen ger dig.
 • Den allmänna livssituationen – liv-relationer-arbete

 • Relationer

 • Personlig utveckling

 • Existentiella frågor. Frågor kring att känna mening och sammanhang. Har du en längtan efter något mer? I vår kultur har de existentiella frågorna låg prioritet. Resultat och prestation lyfts. Vetenskapens faktiska kunskap ges utrymme. Vi strävar efter att uppfylla konsumtionskraven. Men många av oss tycks lida av andlig nöd och bära på en längtan efter något mer. 
  Läs mer om Vilsenhetens epidemologi.Fler vanliga frågeställningar.

 • Du känner prestationsångest. Du är ständigt trött. Du känner dig jagad och slits mellan vardagsliv, familj och arbete.
 • Du känner att allt går för fort, du hinner inte med, du lever i ständig stress, långt från dig själv.
 • Du har känslan av att sitta fast.
 • Din livssituation har eller ska förändras radikalt. Du vill få fäste i det nya.
 • Du har problem i relation till någon som står dig nära.
 • Du känner att du vill växa, utvecklas, hitta din riktning i livet. Du vill göra en förändring men du vet kanske inte vad du vill eller hur du skulle kunna gå tillväga.
 • Livet rullar på och du flyter med. Är det så här du vill ha det?
 • Det känns som att du inte vet vem du är. Du upplever att du spelar en massa roller, eller en viss roll och är trött på det.

 

Sidan uppdaterad 2012-10-01 - Sidansvarig:Mona Lundström