Livscoaching AF

 

Taktil massage lindrar oro, ångest och psykisk smärta

 

Massage har effekter på det emotionella området. Den franske psykoanalytikern Didier Anzieu kom fram till att huden och våra upplevelser av beröring tidigt i livet, har stor betydelse för hur vårt psyke konstrueras.

Huden och hjärnan har stått i förbindelse med varandra ända sedan de allra första dagarna efter befruktningen. Beröring av huden har också effekt på vårt medvetande eller vår själ.

Att få massage regelbundet ger fysiologiska och psykologiska effekter. När jag har blivit berörd, har någon också mött mig. Jag har blivit sedd, accepterad och även upplevt min kropp, dess storlek och form på ett sätt som det är svårt att göra ensam.

De fysiska symptom som ofta uppkommer vid oro och ångest, som t ex förhöjt blodtryck, sömnsvårigheter, ett försämrat immunförsvar, påverkas i positiv riktning av taktil massage. Oxytocinet  är släkt med antidepressiva medel och är en länk mellan vårt välmående och omvärlden . De klienter med oro och ångest som får taktil massage,  vittnar bl a om att de känner sig lugnare och öppnare, samt sover bättre.

”Närhet är en bristvara för många. Food hunger stillar vårt behov av näring och stillas av mat. Skin hunger uttrycker vårt behov av närhet och stillas med nära kontakt. Av mat blir man mätt av närhet blir man lugn och trygg.”. Källa: Prof. Kerstin Uvnäs Moberg, Närhetens hormon.


Övriga Källor: D-uppsats, Lunds Universitet Institutionen för Hälsovetenskap 2009:120. "Upplevelser av behandling med taktil stimulering inom psykiatrisk vård", Iris Beckman & Johan Bergstedt.


Tillbaka>>


Sidan uppdaterad 2012-05-24 - Sidansvarig:Mona Lundström