“Det är samhällen med ambitionen att spara
tid och vinna tid som
drabbas av tidsnöd”.
Margareta Mellin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lyckans fjäril stannar

till hos den som har

tid att vänta”.

Okänd

 

Livscoaching AF

 

Fridfull kvinna

 

Ta hand om din stress

Ett privatliv i större balans ger dig ökad livskvalitet och välbefinnande. Samtalscoaching är en kraftfull stresshanteringsmetod som förebygger stress. Den leder till en beteende-, och känsloförändring och därmed till en livsförändring i positiv riktning.

I stresshanteringen  får du berätta om hur det ser ut i ditt liv. Sen jobbar vi med att identifiera -och i möjligaste mån, konkret reducera dina stressmoment. Du får praktiskt träna på att ge plats åt nytt, och samtidigt ta bort tärande inslag i ditt liv.

Att ge ett bestående utrymme för dina behov och återhämtningstid i din vardag, även efter samtalssessionernas slut.

Om du redan har allvarliga stressymptom, som t ex  panikångest, rekommenderar jag att du kontaktar din husläkare.

 

Varför uppkommer stress?

Stress uppkommer när omgivningens krav blir ett hot mot vår förmåga att klara de ställda kraven.

 

Är det mitt fel att jag är stressad?

Frågan om stress har många perspektiv. Stress är en strukturfråga i vårt samhälle och ansvaret lämnas ofta över på oss individer att ta hand om stressens baksidor. Många arbetsgivare satsar idag resurser på att förebygga stress, men arbets-, och livstempot är högt och många drabbas hårt.

Problematikens omfattning kommer förhoppningsvis så småningom att leda till strukturella förändringar i arbetslivets krav och utformning . Kanske kommer lidandet och de kostnader stressen förorsakar, även tvinga fram ett ifrågasättande av de värderingar som präglar vår samhällsutveckling.

Varför känner vi stress?

Fysiskt, precis som djuren, behöver vi människor ibland kunna mobilisera alla krafter för att kunna utföra olika aktiviteter. Under stress ökar frekvens och slagvolym hos hjärtat, likaså genomblödningen i musklerna. Levern släpper ifrån sig lagrad energi i form av glukos, vilket ger dina muskler extra bränsle. Under en stund fungerar din kropp på sin maximala kapacitet.

Idag handlar kamp-och-flyktreaktionen ofta inte en tillfällig kraftmobilisering i kroppen, utan snarare om ett mer eller mindre konstant tillstånd. Då talar vi om stress. (Källa: Lugn och beröring av Prof. Kerstin Uvnäs-Moberg)

Modernt samhälle = ny form av stress.

Det ökade tempot i tillvaron, de slimmade arbetsorganisationerna, de snabba förändringarna har ökat vår stress. Informationsteknologins framträdande roll på arbetsplatsen och i hemmet, hela tiden, utan avbrott – ger ofta upphov till så kallad IT-stress, med stressrelaterade symtom som förhöjt blodtryck och sömnsvårigheter.

 

Fjäril på hand

 


Positiv stress är bra – vid valda tillfällen.

Ja, en tidsbegränsad stress vid tillfälliga prestationer, är positiv, den skärper sinnena och förbättrar vår prestation. Den positiva stressen är en kraftkälla som kroppen tar till vid vissa tillfällen. De kortvariga stresseffekterna är bra i nya situationer, en aktivering inför det okända. De genererar energi och har hjälpt oss att överleva.

Men om stressituationen är permanent eller varar under en längre tid, utan att du får möjlighet till återhämtning, riskerar du däremot att bli fysiskt och/eller psykiskt utmattad.

Tillbaka>>


Sidan uppdaterad 2012-10-01 - Sidansvarig:Mona Lundström