Livscoaching AF

 

 

Taktil massage för barn och ungdomar

 

Studier vid bl. a det amerikanska Touch Research Institute  i Miami, har visat att massage har en ångestdämpande, lugnande och avslappnande effekt på både barn och vuxna. När man införde massage på en ungdomspsykiatrisk  klinik i USA, visade det sig att regelbunden massage gjorde ungdomarna lugnare och mindre deprimerade. Deras ångestnivå sjönk och de var mer positiva till samarbete. Det finns svenska studier av massage i förskolan som visar att det blir lugnare i barngrupperna om massage finns med på schemat. De som svarade bäst på behandlingen var de oroliga pojkarna. Dessa blev mindre aggressiva och fungerade bättre i sin grupp jämfört med oroliga barn som inte fick massage (Källa: Uvnäs Moberg).


Taktil massage är särskilt bra för tonåringar:

 • Stora barn behöver lika mycket beröring men får oftast inte det. Beröringens fysiologiska behov kvarstår hela livet. Under tonårsperioden utsätts vi för extra mycket stress p g a alla anspänningar som kommer av de stora förändringarna och pressen som ofta finns på goda studieresultat inför framtida studie-, och yrkesval
 • Taktil massage ger bättre självkänsla genom ångestreduktion
 • Allmän stresshantering – stresshormoner, puls och blodtryck sjunker
 • Goda studieresultat – massage förbättrar problemlösningsförmågan
 • Bättre social interaktion/samarbete i gruppen

Taktila massagens oxytocinpåslag  är mycket gynnsamt för:

 • Våra relationer - oxytocin får oss att knyta an till varandra
 • Ökar koncentrationen och inlärningsförmågan
 • Ökar kroppsuppfattningen
 • Lindrar växtverk. Det förekommer att barn växer så mycket som två centimeter per dygn. Musklerna och muskelfästena hinner inte med i skelettets tillväxttakt och musklerna blir spända och hårda – och gör ont.
 • Lugnar och dämpar stress. När barn är stressade säger de ofta ingenting om det. De får istället ont i huvudet, ont i magen, blir oftare förkylda, gnälliga eller nedstämda.

Tecken på när ditt barn eller tonåring kan behöva massage:

 • Aggressivitet
 • Dålig motorik
 • Spänd kroppshållning
 • Sorgsenhet
 • Rädsla
 • Inåtvändhet
 • Dålig kroppsuppfattning
 • Dålig aptit
 • Svårt att sitta stilla

Källa: "Massage för barn och ungdomar", Eva Sanner
"Motorikpedagogik – finns det? En studie om massage och motorikträning i förskolan och grundskolans tidigare år" Karin Jönsson, Malmö Högskola


Tillbaka>>


Sidan uppdaterad 2012-06-05 - Sidansvarig:Mona Lundström