Livscoaching AF

 

Identifierad med din prestation? Den existentiella grunden skyddar dig när det stormar.

Ytterligare en aspekt i frågan, är betydelsen av att inte enbart identifiera sig med sin prestation, vilket i tid av motgångar och ifrågasättande ytterst kan leda till självförbränning  och en sårbarhet .När det inte går bra i ditt arbete, är du inte mycket värd.

Det råder en allmän reflektionsnöd i dagens samhälle, något som med all säkerhet påverkar vårt välmående mer än vi tror. En svensk studie gjord kring vuxnas existentiella behov visar att personer med hög grad av existentiell hälsa, även den som är av icke-konfessionell art  (inte knuten till en specifik religion), uppger att de mår psykiskt, fysiskt och socialt bättre än personer med lägre grad av existentiell hälsa.

Cecilia Mender, Religionspsykolog och forskare kallar det rådande tillståndet i västvärlden för Vilsenhetens Epidemologi och menar att ”det finns ett samband mellan hälsa i vid mening och det faktum att allt fler människor saknar en existentiell grund i sina liv”. Flera forskare och organisationer, till exempel WHO, har framhållit den existentiella dimensionens betydelse för självskattad hälsa och livskvalitet.

Tillbaka>>

 

Sidan uppdaterad 2012-05-24 - Sidansvarig:Mona Lundström